فرمولاسیون دافع حشرات

در فرمولاسیون دافع حشرات استفاده از مواد موثر محدودیت هایی را به همراه دارد.که یم فمولاتوز به دقت باید مورد توجه قرار دهد. از جمله تمایل دی متیل فتالات به مواد پلاستیکی و فیبرها و ناپداری بوتوکسی پیرانوکسیل در حضور اب به میزان بالا از ۱۰% را میتوان نام برد.MGK-326  و سایر MGK واسطه ها را نمی توان در ترکیبات پایه ای الکلی به کار برد .هرچند در این مورد بخصوص استفاده از ایزوپروپیل الکل با احتیاط مجاز تشخیص داده شده است.

از دافع MGK-11  نباید در حضور ۲- آمینوپوپان دی ال استفاده کرد . دافع حشرات را میتوان به اشکال مختلف نظیر : لوسوین ، روغن ، شیر، کرم ، اسئری ائروسل ، فوم ، ژل استیک و غیره فرموله کرد. باید با توجه داشت که فرمولاسیون این فراورده در مورد پشته هایی که در سواحل دریا یا در کنار خلیج دیده می شود. با پشته هایی نظیر مالاریا تفاوت دارد و باید براساس نوع پشته ها فرموله شود. نکته مهم استفاده از ترکیب مناسب از یک دافع حشرات و سان اسکرین ( ضد افتالب ) جهت بدست اورد اثرحفاظتی و دو گانه در یک محصول می باشد.

۱- لوسیون

  1. لوسین

لوسیون ها دافع محلول از یک ماده موثر دفع در الکل هستند که ممکن است همراه با ماده تغییر دهنده حالت چرب یا بدون ان به منظور ایجاد احساس مطلوب تر بر روی پوست باشد. فراورده های آبی-الکلی را میتوان با یک حلال فرموله کرد

دیدگاه خود را بنویسید