انواع موبرها

موبرهای شیمیایی به اشکال پودر قوم یا کرم دیده میشوند نوع کرمی آنها تقریبا نیمی از تولیدات رو به خودش اختصاص میدهد. در بسته بندی های تیوپی و یا آئروسل برای مصارف پاها و زیر بغل مصرف میشوند. گاهی به صورت ساشه یا رول هم تهیه میگردند.

مکانیسم عمل این این محصولات از طریق کوتاه کردن و کاهش دادن باندهای دی سولفید و یا به عبارت دیگر تحلیل رفتن پیوند سیستین کراتین در لایه کورتکس مو میباشد.عمل فوق به وسیله سولفید های معدنی و یا تیوگلیکولات ها ی آلی امکانپذیر است کرم ها و خمیرهای که به وسیله سولفید کلسیم یا استرانسیم پایه ریزی شده اند از نظر مصرف دارای محدودیت های زیادی هستند. با آنکه به سرعت و در فاصله چند دقیقه عمل میکند ولی یک نارسایی و زیان مهمی را به دنبال دارد و آن این است که هنگامی با آب شسته میشوند ایجاد سولفید هیدروژن میکنند که بوی نامطبوعی دارد.

به دلیل توکسیسیتی بالای آنها سولفید های معدنی به وسیله نمک های تیوگلیکولیک اسید جایگزین شده اند. موبر های شیمیایی از نظر ترکیب شبیه لوسیون های فردائمی هستند به استثناء اینکه کاربرد آنها از نظر شکنندگی به مو آسیب می رساند. آن ها همواره دارای PH بالاتری نسبت به محلول های فردائمی هستند.

ویژگی های مورد نیاز یک کرم موبر یا اپیلاسیون عبارت است از:

۱- بایستی بتوان در حداقل زمان ممکن ۵ تا ۶ دقیقه برای جلوگیری از صدمات پوستی عمل کند و در این مدت موزدایی کامل انجام شود.

۲- PH ـ آن نباید از ۱۲ بالاتر برود

۳- نباید سمی و محرک باشد.

۴- بوی قابل تحمل داشته باشد.

۵- نباید به لباس آسیبی برساند.

فرمولاسیون کرم موبر، فرمولاسیون پودر موبر، فرمولاسیون اسپری موبر:

اجزاء و ساختار فرمول:

۱- نمک تیوگلیکولات کلسیم برای شکستن باندهای دی سولفید سیستئین مو

۲- کلسیم هیدروکساید و سدیم سیلیکات برای افزایش PH

۳- سدیم لوریل سولفات برای جدا کردن و کند کردن فیلم حفاظتی سبوم (شاخی) از سطح مو.

۴- ستیل الکل به عنوان عتما ایجاد چسبندگی به ساقه مو

۵- کلسیم کربنات به عنوان فیلر FILLER یا حجیم کننده و یا پرکننده.

هر چند آمونیوم تیوگلیکولات در محلول محلولهای فر دائمی مورد استفاده قرار میگیرد ولی برای پوست از نمکهای کلسیم تحریک کننده تر است.

کلسیم هیدروکساید مزایای بیشتری نسبت به سایر قلیایی ها دارد زیرا باز قوی با حلالیت کم در آب و به عنوان یک قلیای ذخیره عمل میکند.

تیوگلیکولات کلسیم مو را از سطح پوست مورد حمله قرار میدهند و بلافاصله در فولیکولمو نفوذ کرده و وارد میشوند.

بوی ایجاد شده گوگرد در فرایند موزدائی به مشام میرسد بنابراین لازم است به موبرها اسانس زده شود. به دلیل ویژگی کاهندگی تیوگلیکولات وقلیایت بالای محصول نگهداری و استفاده از اسانس دارای شرایط خاصی است . برای خوشبوکردن اسانس هایی را درنظر میگیرند که با ایونون ها Ionons و رزهای الکل پایه ریزی شده باشند مانند. سیترونلول و ژرانیول یا شمعدانی که بسار مفیدند.

در زمینه فرمولاسیون موبرها پتنت های فراوانی ارایه گردیده است که همگی نشانه پیشرفت های زیاد در این زمینه است . Wella در فرمول ، دی متیل ایزوسورباید را به تیوگلیکولات ها اضافه میکند و به این نتیجه میرسد که با این کار بوی مطبوع تری ایجاد خواهد شد.

proctor و Gamble استفاده از مشتقات جدید کاربامات Carbamat اوره و تیو اوره جهت کاهش تحریک پوست استفاده کرده اند و اظهار کرده اند که استفاده از مواد فوق به همراه گوانیدین Guanidine نفوذ ماده موثره را در داخل ساقه موافزایش داده و بدین ترتیب موجوب کاهش مصرف تیوگلیکولات کلسیم در فرمول خواهد شد به علاوه گفته شده است که استفاده از گوانیدین میزان موبری را افزایش میدهد.

ترکیبات جدید دیگری نظیر تیوردوکسین Thioredoxin و دی تیول پپتید dithiolpeptide نیز گزارش شده است که قادرند مصرف تیوگلیکولات کلسیم را پایین آورند

فرمول پودر موبر:

کلسیم تیوگلیکولات ۷ درصد

کلسیم کربنات ۲۰ درصد