معرفی پودرهای RDP

پودرهای لاتکس RDP پودرهای پلیمری آلی هستند که از طریق اسپری کردن امولسیونهای آبی حاصل می شوند. در ترکیب با اتر سلولز و سایر مواد افزودنی ، پودرهای RDP در جهت بهبود خواص و عملکرد محصولات ترکیبی خشک مبتنی بر سیمان یا گچ کمک می کنند.
. مزایای استفاده از RDP شامل موارد زیر است:
• نگهداری بهتر و زمان بهتر
• استحکام بهتر ملات
• بهبود قابلیت کار
• افزایش چسبندگی به انواع بسترها
• خیس شدن بستر بهبود یافته است
• مقاومت و انعطاف پذیری بالاتر
• افزایش ضربه و مقاومت در برابر سایش
• مقاومت در برابر انجماد و ذوب
• کیفیت بالاتر و ماندگار محصول