تیوگلیکولات کلسیم

تیوگلیکولات کلسیم نمک ستنز شده از منو کلرو استیک اسید است که با ایجاد پیوند با اسید سیستئین مو باعث موزدایی میشود

نمک تیوگلیکولات کلسیم با درصد خلوص 99% محصول کشور چین و آلمان میباشد

در بسته بندی گالن و کیسه 25 کیلو گرمی وارد میشود