قیمت میکروکریستالین وکس

پارافین وکس و میکروکریستالین وکس از مواد نفتی بدست می آیند . میکرو کریستالین ها وکسهایی با نقطه ذوب بالا و کرستالهای نا منظم و کوچک می باشند که در آنها بر اساس ویژگی های فیزیکی و شیمیایی با توجه به نوع کاربری و درصد ترکیب مواد تغییر پیدا می کند.
برخی از مصارف وکس ها
۱- ساخت اجسام
۲- شمع سازی
۳- تخته های بسته بندی
۴- مواد آرایشی و بهداشتی
۵- آدامس
۶- خوراکی ها
۷- چسب های هات ملت
۸- قالب گیری
۹- مرکب
۱۰-بسته بندی های انعطاف پذیر