Untitled6666

علت اهمیت درجه شیشه ای شدن (TG)

علت اهمیت درجه شیشه شدن

علت اهمیت درجه شیشه ای شدن (TG):
همانطور که از واژه TG پیداست ، دمای شیشه ای شدن TG در پلیمرهایی چون رزین پودری RDP عبارت است از دمای انتقال بین حالت شیشه ای شدن و حالت الاستومری، به این معنا که پلیمر امورف از حالت الاستومری به حالت شیشه ای تبدیل شده است . در واقع می توان گفت TG کمترین دمای ممکن است که به زنجیره ماکرومولکولی در پلیمر های امورف اجازه حرکت می دهد و این موضوع باعث اهمیت TG به عنوان یک پارامتر عملکرد پلیمر می شود.
زمانی که درجه حرارت و دمای محیط واکنش پایین تر از TG باشد ، پلیمر حالت شکننده تری می گیرد. و هنگامی که درجه حرارت محیط واکنش بالاتر از TG باشد پلیمر حالت انعطاف پذیر تری را نشان خواهد داد.
بنابراین در اکثر پلیمر ها درجه شیشه ای شدن اهمیت به سزایی در کیفیت و نحوه عملکرد پلیمر دارد.
به عنوان مثال درجه TG در پلیمر PVC برابر ۸۰ °C می باشد