روش ساخت کلسیم تیوگلیکولات

کلسیم تیوگلیکولات TGCA اسید تیوگلیکولات اسید سنتز از منو کلرو استیک میباشد نمک ستنز شده از منو کلرو استیک اسید است که با ایجاد پیوند با اسید سیستئین مو باعث موزدایی میشود

نمک کلسیم تیوگلیکولات با درصد خلوص ۹۹% محصول کشور چین و آلمان میباشد

در بسته بندی گالن و کیسه ۲۵ کیلو گرمی وارد میشود