روش ساخت رزین همو پلیمر وینیل استات

شامل دو قسمت A  و B  میباشد

طرز تولید قسمت A:

مواد لازم:  – 160 گرم پلی وینیل الکل

  • 15 گرم نمک سدیم دی کتیل سولفوکسینات
  • 5 گرم پتاسیم پرسولفات
  • 3 گرم بی کربنات سدیم
  • 5 گرم ا د ت ا
  • 4400 گرم اب سختی گیری شده

 

اب را تا دمای 60 درجه گرم میکنیم و سپس پلی وینیل الکل را اضافه میکنیم بعد از به غلظت رسیدن یکنواخت بقیه مواد را به نوبت بالا اضافه میکنیم تا کاملا مخلوط یکنواخت و همگن بدست بیاید

 

طرز تولید قسمت B:

5300  گرم وینیل استات با 100 گرم دکالین میکس میکنیم تا کاملا همگن شود

 

مرحله پایان

ابتدا دمای مخلوط  A  را به 60 درجه میرسانیم و سپس 540 گرم از مخلوط  B را به ان اضافه میکنیم که باید در راکتور دارای همزن و کندانسور انجام بگیرد بعد از 20 دقیقه همزدن دمای مخلوط را به 80 درجه میرسانیم و بقیه ترکیب  B را اضافه میکنیم  بعد در دمای 90 درجه به مدت یک ساعت کاملا میکس میکنیم