روش ساخت رزین همو پلیمر وینیل استات

شامل دو قسمت A  و B  میباشد

طرز تولید قسمت A:

مواد لازم:  – ۱۶۰ گرم پلی وینیل الکل

  • ۱۵ گرم نمک سدیم دی کتیل سولفوکسینات
  • ۵ گرم پتاسیم پرسولفات
  • ۳ گرم بی کربنات سدیم
  • ۵ گرم ا د ت ا
  • ۴۴۰۰ گرم اب سختی گیری شده

 

اب را تا دمای ۶۰ درجه گرم میکنیم و سپس پلی وینیل الکل را اضافه میکنیم بعد از به غلظت رسیدن یکنواخت بقیه مواد را به نوبت بالا اضافه میکنیم تا کاملا مخلوط یکنواخت و همگن بدست بیاید

 

طرز تولید قسمت B:

۵۳۰۰  گرم وینیل استات با ۱۰۰ گرم دکالین میکس میکنیم تا کاملا همگن شود

 

مرحله پایان

ابتدا دمای مخلوط  A  را به ۶۰ درجه میرسانیم و سپس ۵۴۰ گرم از مخلوط  B را به ان اضافه میکنیم که باید در راکتور دارای همزن و کندانسور انجام بگیرد بعد از ۲۰ دقیقه همزدن دمای مخلوط را به ۸۰ درجه میرسانیم و بقیه ترکیب  B را اضافه میکنیم  بعد در دمای ۹۰ درجه به مدت یک ساعت کاملا میکس میکنیم