درباره ما

ظرفیت تولید این مجموعه پالایشگاهی که در سال۱۳۹۳ تاسیس و در سال ۱۳۹۷ بطور رسمی افتتاح گردید، به میزان ۲۰ تن انواع اسید چرب  در روز میباشد.